• 724 403 650

Cmentarz komunalny

O cmentarzu komunalnym w Kaliszu.

O Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu

Cmentarz komunalny w Kaliszu, usytuowany przy ul. Poznańskiej 183-185, jest największym tego typu i przeznaczenia terenem w mieście. Jego powierzchnia podstawowa to 22 hektary.

W miejscu, gdzie obecnie usytuowany jest cmentarz, w czasie II Wojny Światowej przebiegała linia umocnień obronnych – wchodzącej w skład Przedmościa Kalisz czyli tak zwanej Kaliskiej Linii Maginota. Chodzi o zespół schronów, które wybudowali polscy saperzy w 1939 roku. Świadectwem istnienia tych instalacji obronnych na cmentarzu jest znajdujący się na jego terenie do dnia dzisiejszego bunkier (a raczej jego pozostałości), a także okop, będący częścią fortyfikacji.

Kalisz Cmentarz Komunalny

Cmentarz komunalny powstał w roku 1972 w celu zapewnienia mieszkańcom Kalisza miejsca na godny pochówek. Z biegiem lat, w odpowiedzi na coraz liczniejsze prośby o pogrzeby z uprzednią kremacją, zaistniała możliwość wybudowania kolumbarium, jako miejsca dedykowanego pochówkom urnowym. Pierwsze kolumbarium powstało w 2010 r., zaś od 2014 r. na cmentarzu w Kaliszu działa nowoczesne krematorium.

Ze względu na wciąż rosnącą liczbę nowych pochówków – wynoszącą średnio 600-700 w skali roku – miasto Kalisz realizuje rozbudowę cmentarza o kolejne grunty. Nasz zakład posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji godnych i niedrogich pogrzebów na cmentarzu komunalnym w Kaliszu.