• 724 403 650

Cm. Miejski

O cmentarzu katolickim w Kaliszu.

Cmentarz Katolicki przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu – który nazywany jest też Cmentarzem Miejskim – znajduje się w dzielnicy Rogatka. Jest to najstarszy kaliski cmentarz rzymsko-katolicki, ale jednocześnie z trzech cmentarzy zlokalizowanych w tej dzielnicy ten właśnie jest najmłodszy. Jego dzieje sięgają początków XIX wieku – o czym świadczy data uroczystego otwarcia cmentarza: 4 listopada 1807 roku, choć pierwsze pochówki odbywały się już wcześniej.

Powstanie Cmentarza Miejskiego na Rogatce w Kaliszu to odpowiedź na zapotrzebowanie władz i mieszkańców na tereny grzebalne, znajdujące się na peryferiach miasta. Cmentarz Miejski powstał zatem w bezpośredniej bliskości cmentarza ewangelickiego. Nekropolia zaczęła się szybko zapełniać, o czym może świadczyć fakt, że w XIX wieku powiększano ją dwa razy – mniej więcej w czterdziestoletnich odstępach czasu. Było to jednak rozwiązanie doraźne i niewystarczające, dlatego pod koniec XIX wieku podjęto decyzję o budowie nowego cmentarza w Kaliszu – znanego obecnie jako Cmentarz Tyniecki.

cmentarz miejski Kalisz

W XX wieku kilkukrotnie decydowano o zamknięciu Cmentarza Katolickiego na Rogatce w Kaliszu, pozostawiając jednak możliwość chowania zmarłych w już istniejących grobach. Te właśnie istniejące groby – ozdobione niejednokrotnie pięknymi pomnikami, będącymi prawdziwymi dziełami sztuki – stawały się z biegiem czasu prawdziwą lekcją historii. Nagrobki zachwycały formą, detalami i wysokim kunsztem mistrzów kamieniarstwa. To sprawiło, że Cmentarz Miejski zaczęto nazywać nawet „kaliskimi Powązkami„. Pozwolenie natomiast na dochówek w tychże istniejących grobach sprawił, że w miejscu zabytkowych nagrobków zaczęły pojawiać nagrobki z lastryka, które odznaczały się niską estetyką.

Po okresie PRL-u, gdy zabytkowe pomniki nagrobne powoli niszczały, w latach 90. XX wieku zaczęto poddawać je renowacji, która trwa nieustannie do chwili obecnej. Na cel tejże renowacji każdego 1 listopada zbierane są fundusze wśród osób odwiedzających tę nekropolię.

Cmentarz Miejski przy ul. Górnośląskiej na kaliskiej Rogatce to miejsce pochówku wielu osób zasłużonych dla Kalisza, w tym także żołnierzy, którzy brali udział w walkach o wolność i niepodległość Polski w różnych momentach jej historii. Jest to jednak także miejsce spoczynku zwykłych mieszkańców, dla których gród nad Prosną stał się tym jedynym i ukochanym miejscem na ziemi.