• 724 403 650

Usługi cmentarne

Cmentarz w Kaliszu dysponuje wykwalifikowanymi pracownikami, do których obowiązków należy świadczenie usług cmentarnych.

Cmentarz Komunalny Kalisz

Wśród tych najczęściej przez nas wykonywanych, wyróżniamy usługi grabarskie, porządkowe, konserwacyjne, remontowe oraz ekshumacje.

Usługi grabarskie związane są z przygotowaniem miejsca grzebalnego do pochówku – w formie grobu ziemnego lub murowanego. W przypadku grobu ziemnego pracownicy dbają o usunięcie ziemi wydobytej ze wskazanego miejsca oraz o jej odpowiednie zabezpieczenie – a po uroczystościach pogrzebowych o zasypanie grobu i nadanie mu odpowiedniej estetyki zewnętrznej. W przypadku grobu murowanego – ekipa pracowników, po wydobyciu ziemi z miejsca wskazanego na miejsce pochówku, obmurowuje je przy użyciu odpowiednich, trwałych materiałów – zaś po zakończeniu ceremonii żałobnych pracownicy zamykają grób szczelnym sklepieniem.

Prace związane z porządkami, remontami oraz dbaniem o odpowiedni stan cmentarza w Kaliszu odbywają się przez cały rok. Nasi pracownicy dbają o drzewostan i krzewostan, zajmują się wywozem śmieci, w sezonie jesiennym usuwają liście, zaś w sezonie zimowym troszczą się o odśnieżanie cmentarza, co przekłada się na bezpieczeństwo i komfort odwiedzających go.

Ekshumacje – Cmentarz Komunalny Kalisz

Do usług cmentarnych, wykonywanych przez nas, należą też ekshumacje, które odbywają się na życzenie bądź polecenie uprawnionych osób, za zezwoleniem odpowiedniego organu nadzoru sanitarnego.

Ekshumacje odbywają się między 16 października a 15 kwietnia. W pozostałych miesiącach roku – w wyjątkowych sytuacjach.

Ze względu na rygorystyczne przepisy, którymi obwarowane jest wykonywanie ekshumacji, koniecznym jest, aby powierzyć jej przeprowadzenie osobom doświadczonym – tak, jak pracownicy naszego zakładu pogrzebowego – które dysponują odpowiednim sprzętem oraz wiedzą. Tylko w takim przypadku zyskuje się pewność, że ta – skomplikowana pod wieloma względami – procedura zostanie przeprowadzona w sposób prawidłowy oraz bezpieczny dla ludzi oraz środowiska.